За да се включиш в седмичните тегления е необходимо да
създадеш минимум една Suchard картичка. Всяка седмица можеш
да спечелиш един от 10-те ваучера ИКЕА на стойност 50 лв. или
един от 10-те продуктови награди Suchard.

Cookie Settings