Изтегли пожелание Период на играта: 13.05 - 09.06.2019 г.
Участието не изисква покупка.

За да се включиш в активността е
необходимо да създадеш минимум
3 пожелания в рамките на съответния
период от активността.