МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД

АДРЕС: 1766 СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ 4,
УЛ. БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ NO.1, СГР.3, ЕТ.4
ЕИК 202890976

ТЕЛЕФОН НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: 0800 13 500
(БЕЗПЛАТЕН ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА)
ТЕЛ.: +359 2 910 11
ФАКС: +359 2 974 00 20
E-MAIL: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

MONDELEZ BULGARIA LTD.

ADDRESS: 1766 SOFIA, DISTRICT MLADOST 4,
1 BUSINESS PARK SOFIA STR., BLD.3, FL.4
UIC 202890976

CONSUMER PHONE: 0800 13 500
(FREE FROM ALL LOCATIONS WITHIN BULGARIA)
TEL: +359 2 910 11
FAX: +359 2 974 00 20
E-MAIL: CONTACT US

Неподражаем Suchard вкус