Регистрирай касова бележка
Период на промоцията: 01.11 - 30.11.2019 г.

 • Печеливши за периода 08.11 - 14.11.2019 г.
  • Двойни покани за концерта на Cantus Firmus на 04.12.2019 г. печелят:
   • 0893 782 XXX
   • 0889 769 XXX
   • 0888 269 XXX
   • 0898 695 XXX
  • Музикална кутия Suchard печелят:
   • 0898 904 XXX
   • 0879 286 XXX
   • 0884 983 XXX
   • 0884 397 XXX
   • 0899 156 XXX
   • 0894 634 XXX
   • 0887 603 XXX
   • 0894 362 XXX
   • 0885 397 XXX
   • 0898 831 XXX
   • 0885 529 XXX
   • 0893 846 XXX
   • 0899 107 XXX
   • 0899 196 XXX
   • 0877 848 XXX
   • 0883 474 XXX
   • 0898 815 XXX
   • 0887 079 XXX
   • 0893 434 XXX
   • 0895 346 XXX
   • 0882 522 XXX
   • 0883 316 XXX
   • 0898 834 XXX
   • 0887 623 XXX
   • 0898 888 XXX
   • 0878 877 XXX
   • 0886 583 XXX
   • 0878 852 XXX
   • 0879 960 XXX
   • 0889 955 XXX
   • 0879 855 XXX
   • 0896 745 XXX
   • 0887 849 XXX
   • 0885 691 XXX
   • 0898 463 XXX
 • Печеливши за периода 01.11 - 07.11.2019 г.
  • Двойни покани за концерта на Cantus Firmus на 04.12.2019 г. печелят:
   • 0899 176 XXX
   • 0886 546 XXX
   • 0988 311 XXX
   • 0877 095 XXX
  • Музикална кутия Suchard печелят:
   • 0882 256 XXX
   • 0898 660 XXX
   • 0887 001 XXX
   • 0888 874 XXX
   • 0886 295 XXX
   • 0878 846 XXX
   • 0888 552 XXX
   • 0878 115 XXX
   • 0887 511 XXX
   • 0898 614 XXX
   • 0896 882 XXX
   • 0896 199 XXX
   • 0988 311 XXX
   • 0885 029 XXX
   • 0888 571 XXX
   • 0898 396 XXX
   • 0889 208 XXX
   • 0894 622 XXX
   • 0882 898 XXX
   • 0897 983 XXX
   • 0886 055 XXX
   • 0887 102 XXX
   • 0877 565 XXX
   • 0898 540 XXX
   • 0898 617 XXX
   • 0879 229 XXX
   • 0887 763 XXX
   • 0879 188 XXX
   • 0895 948 XXX
   • 0882 409 XXX
   • 0898 521 XXX
   • 0877 880 XXX
   • 0894 790 XXX
   • 0879 382 XXX
   • 0896 421 XXX