Регистрирай касова бележка
Период на промоцията: 01.11 - 30.11.2019 г.

 • Печеливши за периода 22.11 - 30.11.2019 г.
  • Двойни покани за концерта на Cantus Firmus на 17.12.2019 г. печелят:
   • 0886 531 XXX
   • 0889 915 XXX
   • 0888 037 XXX
   • 0884 210 XXX
  • Музикална кутия Suchard печелят:
   • 0888 000 XXX
   • 0878 907 XXX
   • 0885 466 XXX
   • 0879 383 XXX
   • 0895 617 XXX
   • 0899 938 XXX
   • 0878 359 XXX
   • 0889 204 XXX
   • 0899 109 XXX
   • 0887 854 XXX
   • 0888 758 XXX
   • 0877 353 XXX
   • 0898 642 XXX
   • 0894 725 XXX
   • 0893 113 XXX
   • 0883 591 XXX
   • 0899 109 XXX
   • 0895 006 XXX
   • 0879 348 XXX
   • 0877 425 XXX
   • 0876 858 XXX
   • 0879 383 XXX
   • 0887 774 XXX
   • 0886 891 XXX
   • 0885 850 XXX
   • 0888 804 XXX
   • 0899 859 XXX
   • 0887 364 XXX
   • 0886 394 XXX
   • 0889 997 XXX
   • 0896 164 XXX
   • 0887 836 XXX
   • 0883 416 XXX
   • 0899 978 XXX
   • 0886 791 XXX
 • Печеливши за периода 15.11 - 21.11.2019 г.
  • Двойни покани за концерта на Cantus Firmus на 17.12.2019 г. печелят:
   • 0897 614 XXX
   • 0885 520 XXX
   • 0895 658 XXX
   • 0898 662 XXX
  • Музикална кутия Suchard печелят:
   • 0895 957 XXX
   • 0895 013 XXX
   • 0886 891 XXX
   • 0882 010 XXX
   • 0888 334 XXX
   • 0893 587 XXX
   • 0885 629 XXX
   • 0888 207 XXX
   • 0899 109 XXX
   • 0895 587 XXX
   • 0879 892 XXX
   • 0898 986 XXX
   • 0878 215 XXX
   • 0896 748 XXX
   • 0898 716 XXX
   • 0895 223 XXX
   • 0877 621 XXX
   • 0896 816 XXX
   • 0899 107 XXX
   • 0878 956 XXX
   • 0895 369 XXX
   • 0895 817 XXX
   • 0876 256 XXX
   • 0899 156 XXX
   • 0878 291 XXX
   • 0899 433 XXX
   • 0888 331 XXX
   • 0893 473 XXX
   • 0888 914 XXX
   • 0877 798 XXX
   • 0885 323 XXX
   • 0896 736 XXX
   • 0888 929 XXX
   • 0894 424 XXX
   • 0884 534 XXX
 • Печеливши за периода 08.11 - 14.11.2019 г.
  • Двойни покани за концерта на Cantus Firmus на 04.12.2019 г. печелят:
   • 0893 782 XXX
   • 0889 769 XXX
   • 0888 269 XXX
   • 0898 695 XXX
  • Музикална кутия Suchard печелят:
   • 0898 904 XXX
   • 0879 286 XXX
   • 0884 983 XXX
   • 0884 397 XXX
   • 0899 156 XXX
   • 0894 634 XXX
   • 0887 603 XXX
   • 0894 362 XXX
   • 0885 397 XXX
   • 0898 831 XXX
   • 0885 529 XXX
   • 0893 846 XXX
   • 0899 107 XXX
   • 0899 196 XXX
   • 0877 848 XXX
   • 0883 474 XXX
   • 0898 815 XXX
   • 0887 079 XXX
   • 0893 434 XXX
   • 0895 346 XXX
   • 0882 522 XXX
   • 0883 316 XXX
   • 0898 834 XXX
   • 0887 623 XXX
   • 0898 888 XXX
   • 0878 877 XXX
   • 0886 583 XXX
   • 0878 852 XXX
   • 0879 960 XXX
   • 0889 955 XXX
   • 0879 855 XXX
   • 0896 745 XXX
   • 0887 849 XXX
   • 0885 691 XXX
   • 0898 463 XXX
 • Печеливши за периода 01.11 - 07.11.2019 г.
  • Двойни покани за концерта на Cantus Firmus на 04.12.2019 г. печелят:
   • 0899 176 XXX
   • 0886 546 XXX
   • 0988 311 XXX
   • 0877 095 XXX
  • Музикална кутия Suchard печелят:
   • 0882 256 XXX
   • 0898 660 XXX
   • 0887 001 XXX
   • 0888 874 XXX
   • 0886 295 XXX
   • 0878 846 XXX
   • 0888 552 XXX
   • 0878 115 XXX
   • 0887 511 XXX
   • 0898 614 XXX
   • 0896 882 XXX
   • 0896 199 XXX
   • 0988 311 XXX
   • 0885 029 XXX
   • 0888 571 XXX
   • 0898 396 XXX
   • 0889 208 XXX
   • 0894 622 XXX
   • 0882 898 XXX
   • 0897 983 XXX
   • 0886 055 XXX
   • 0887 102 XXX
   • 0877 565 XXX
   • 0898 540 XXX
   • 0898 617 XXX
   • 0879 229 XXX
   • 0887 763 XXX
   • 0879 188 XXX
   • 0895 948 XXX
   • 0882 409 XXX
   • 0898 521 XXX
   • 0877 880 XXX
   • 0894 790 XXX
   • 0879 382 XXX
   • 0896 421 XXX